Motie inzake geen evene­men­ten­terrein op het Noor­derpark


20 januari 2021

De raad,

Gehoord de discussie over Krediet voor de herinrichting van het

Noorderpark.

Constaterende dat:

– Er in Noord tot 2025 19.000 woningen bijkomen;

– De druk op het park enorm gaat toenemen door de 19.000 huishoudens;

– De tijdgeest, onder meer door Covid19, enorm is veranderd ten aanzien van grote evenementen in parken;

– De ligging van het Noorderpark zich niet leent voor evenementen.

Overwegende dat:

– Evenementen een extra grote druk op de parken en het groen veroorzaakt;

– Evenementen een grote parkeerdruk veroorzaken in de directe omgeving en het plan niet voorziet in extra parkeerplaatsen;

– Evenementen veel bezoekers trekken die overlast kunnen geven aan omwonenden van het zeer nabijgelegen park;

– De overlast van evenementen het woongenot van omwonenden kunnen wegnemen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De plannen voor een evenemententerrein voor het Noorderpark te verwijderen uit de voordracht en het krediet slechts te gebruiken voor het bewerkstelligen van de overige criteria en plannen.

De leden van de gemeenteraad

A. Kılıç

J.A. Veldhuyzen

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, BIJ1, FvD

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, CDA, CU

Lees onze andere moties

Motie inzake de begroting 2021 (nee-tenzij-beleid bij bomenkapbeleid).

Lees verder

Motie inzake bezwaren tegen een avondklok

Lees verder

    Word actief Doneer