Motie inzake de begroting 2021 (nee-tenzij-beleid bij bomen­kap­beleid).


28 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

gehoord de beraadslaging over de begroting 2021,

  • In de stad veel werkzaamheden plaatsvinden door herinrichting van straten, onderhoud van kades en grachten

overwegende dat:

  • de mate van Co2-opname, wateropslag en bescherming tegen geluid, verloren gaat op het moment dat je een (grote) boom kapt;
  • bomen jaren nodig om tot een volwaardige volwassen boom uit te groeien;
  • de stedelijke bomenverordening waarbij de verplichting om te herplanten of compenseren bij kap niet afdoende is om een volwassen boom te vervangen,

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • dat het uitgangspunt van de gemeente wordt om bomen in Amsterdam te behouden;
  • er een nee-tenzij-beleid komt waarbij in principe alle bomen blijven staan, tenzij het om veiligheidsredenen echt niet anders kan;
  • bij elke boom die gekapt gaat worden te rapporteren waarom dit noodzakelijk is en welke alternatieven overwogen zijn inclusief financiele onderbouwing

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W Van Lammeren – Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, CU, DENK, BIJ1, lid Köhler

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA, lid Kreuger