Motie inzake bezwaren tegen een avondklok


25 januari 2021

De raad,

Gehoord de actualiteit inzake de gevolgen van recente ontwikkelingen in de coronacrisis.

Constaterende dat:

– een avondklok een grote inperking is van de bewegingsvrijheid van Amsterdammers;

– het gewenste remmende effect van een avondklok op besmettingen nog onzeker is;

– onduidelijk is of alternatieve maatregelen geen groter effect hebben;

– het instellen van de avondklok een handhavingsopdracht uitstort over Amsterdam, die onuitvoerbaar is;

– een avondklok in de praktijk onevenredig hard kan neerslaan bij toch al hard geraakte mensen, zoals jongeren, alleenstaanden, eenzamen en kwetsbare groepen;

– als gevolg van een avondklok spanningen binnen kleinbehuisde huishoudens zouden kunnen toenemen nu de vluchtweg of uitlaatklep om ‘s avonds het huis te verlaten wordt afgesneden;

– gemiddeld kleinbehuisde Amsterdammers in een avondwandeling veilig en verantwoord wat ruimte vinden;

– een avondklok de mogelijkheid voor kinderen om te sporten (en voor ouderen om individueel te sporten) na 20:30 afsnijdt, hetgeen een negatieve impact zal hebben op de toch al kwetsbare volksgezondheid.

– het ‘s avonds en in de nachtelijke uren nu al bijzonder rustig is op straat;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Deze constateringen bij de Tweede Kamer onder de aandacht te brengen opdat deze bezwaren en de praktische uitwerking van een avondklok in de Amsterdamse context worden meegewogen bij de finale afweging voor een avondklok in de Tweede Kamer.

De leden van de gemeenteraad
R.H. van Dantzig
Z.D. Ernsting
J.F.W. van Lammeren
M. Taimounti
J.A. Veldhuyzen
K.M. Kreuger
W. van Soest


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, SP, DENK, BIJ1, FvD

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake geen evenemententerrein op het Noorderpark

Lees verder

Motie inzake de verkoop AEB-holding (strategie duurzaamheid)

Lees verder

    Word actief Doneer