Motie inzake de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het innovatie- en uitvoe­rings­pro­gramma circu­laire economie 2020-2021 (Amsterdam plant­aardig)


20 mei 2020

Motie van het lid J.F.W. van Lammeren (PvdD) inzake de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het innovatie- en uitvoeringsprogramma circulaire economie 2020-2021 (Amsterdam plantaardig)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het innovatie- en uitvoeringsprogramma circulaire economie 2020-2021 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 499).

Constaterende dat:

  • het college goed in kaart heeft gebracht wat de CO2-equivalent is van de consumptie van dierlijke eiwitten;
  • ook zuivelproducten een zware ecologische voetprint kennen;
  • de consumptie van rood en bewerkt vlees samenhangt met een verhoogd risico op chronische ziekten zoals diabetes type 2, darm- en longkanker en beroerte.

    Overwegende dat:
  • de wereldwijde bevolking blijft groeien en het huidige westerse eetpatroon zorgt voor ontbossing, vernietiging van ecologie en hongersnood;
  • dat de vlees- en melkvee-industrie met veel dierenleed gepaard gaat.
  • de ambitie om de verhouding van plantaardige versus dierlijke eiwitten te verhogen naar 70%-30% en niet pas per 2050 maar per 2040;
  • hiervoor een routekaart ‘Amsterdam plantaardig’ op te stellen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, BIJ1

Tegen

GroenLinks, PvdA, SP, D66, VVD, PvdO, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake een uitvoeringskrediet voor de herinrichting van het Waterlooplein (red de iep met grote heksenbezem)

Lees verder

Motie inzake vaststellen van de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het innovatie- en uitvoeringsprogramma circulaire economie 2020-2021 (Krimp Schiphol naar 300.000 vluchtbewegingen in 2030)

Lees verder

    Word actief Doneer