Motie inzake de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het innovatie- en uitvoe­rings­pro­gramma circu­laire economie 2020-2021 (Amsterdam plant­aardig)


20 mei 2020

Motie van het lid J.F.W. van Lammeren (PvdD) inzake de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het innovatie- en uitvoeringsprogramma circulaire economie 2020-2021 (Amsterdam plantaardig)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het innovatie- en uitvoeringsprogramma circulaire economie 2020-2021 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 499).

Constaterende dat:

  • het college goed in kaart heeft gebracht wat de CO2-equivalent is van de consumptie van dierlijke eiwitten;
  • ook zuivelproducten een zware ecologische voetprint kennen;
  • de consumptie van rood en bewerkt vlees samenhangt met een verhoogd risico op chronische ziekten zoals diabetes type 2, darm- en longkanker en beroerte.

    Overwegende dat:
  • de wereldwijde bevolking blijft groeien en het huidige westerse eetpatroon zorgt voor ontbossing, vernietiging van ecologie en hongersnood;
  • dat de vlees- en melkvee-industrie met veel dierenleed gepaard gaat.
  • de ambitie om de verhouding van plantaardige versus dierlijke eiwitten te verhogen naar 70%-30% en niet pas per 2050 maar per 2040;
  • hiervoor een routekaart ‘Amsterdam plantaardig’ op te stellen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, Bij1

Tegen

GroenLinks, PvdA, SP, D66, VVD, PvdO, DENK, FvD, CDA