Motie inzake Dieren­welzijn Hollandsche Manege (lobby om paar­den­wet­geving bij het Rijk)


6 juni 2018

Motie van het raadslid A. L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake Dierenwelzijn Hollandsche Manege (lobby om paardenwetgeving bij het Rijk)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de problemen rondom dierenwelzijn op de Hollandsche Manege (Gemeenteblad afd. 1, nr. 509)

Constaterende dat:

  • Uit onderzoek van Dier&Recht blijkt dat dierenwelzijn op de Hollandsche Manege na de invoering van zelfregulering in 2011 nog steeds onvoldoende is vanwege het aanhoudend gebruik van stands en door gebrek aan weidegang;
  • De dierenbescherming in 2011 een voorbeeld wetsvoorstel presenteerde in de vorm van het Paardenbesluit, dat bijvoorbeeld in de Wet Dieren kan worden vastgelegd en waarop kan worden gehandhaafd.

Overwegende dat:

  • De wethouder Dierenwelzijn in de discussie aankaartte dat het onderzoek van Dier&Recht doet afvragen of zelfregulering nog wel wenselijk is of dat er beter richtlijnen moeten worden ingevoerd door het Rijk;
  • Het onderzoek van Dier&Recht en de situatie op de Hollandsche Manege aanleiding geven om bij het Rijk verandering te vragen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Aan de hand van het onderzoek van Dier&Recht namens Amsterdam bij het Rijk aan te dringen op wettelijke richtlijnen voor paardenwelzijn op maneges.

Het lid van de gemeenteraad,

A. L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK

Tegen

FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het jaarverslag van de Technische adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2017 (consequenties van drones in de natuur)

Lees verder

Motie inzake Dierenwelzijn Hollandsche Manege (voorwaarden paardenwelzijn bij verkoop pand)

Lees verder

    Word actief Doneer