Motie inzake het jaar­verslag van de Tech­nische advies­com­missie Hoofd­groen­structuur 2017 (conse­quenties van drones in de natuur)


6 juni 2018

Motie van het lid Bloemberg-Issa inzake het jaarverslag van de Technische adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2017 (consequenties van drones in de natuur)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het jaarverslag van de Technische adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 464).

Overwegende dat:

  • er in verschillende Amsterdamse parken en natuurgebieden (recreatief) met drones gevlogen wordt;
  • het sinds 2017 al verboden is om met drones boven Natura 2000- gebieden te vliegen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de consequenties van het gebruik van drones in het Amsterdamse groen, waaronder voor de flora en fauna, in kaart te brengen;
  • mogelijkheden te schetsen voor het opleggen van beperkingen voor het recreatief vliegen met drones in het Amsterdamse groen;
  • de raad hier in het najaar van 2018 over te informeren.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Coalitieakkoord, getiteld: “Een nieuwe lente en een nieuw geluid” (cirkel van geweld)

Lees verder

Motie inzake Dierenwelzijn Hollandsche Manege (lobby om paardenwetgeving bij het Rijk)

Lees verder

    Word actief Doneer