Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (pas op de plaats met de verkoop van het Afval Energie Bedrijf (AEB)


13 juli 2021

De raad,

Gehoord de discussie over inzake de verkoop van het Afval Energie Bedrijf (AEB)

Constaterende dat:

  • Het AEB grote hoeveelheden Co2 uitstoot;
  • - Het behalen van de Amsterdamse klimaatdoelstellingen voor een belangrijk deel
  • afhankelijk zijn van de verduurzaming van het AEB
  • - Duurzaamheidseisen geen doorslaggevende rol spelen in het verkoopproces

Overwegende dat:

  • De verduurzamingsopgave van het AEB te belangrijk is om over te laten aan een marktpartij
  • Er op dit moment nog een raadsenquête over het AEB gaande is waarvan de definitieve conclusies nog niet zijn gepubliceerd
  • Oud wethouder Carolien Gehrels tijdens de verhoren met klem heeft aangeraden om te kijken naar opties om het AEB in publieke handen te houden

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  1. Voorlopig pas op de plaats te houden met het verkoopproces totdat de enquêtecommissie haar definitieve onderzoeksverslag heeft gepresenteerd aan de raad (en deze uitkomsten besproken zijn in de raad).
  2. Mogelijkheden te onderzoeken om het AEB in publieke handen te houden en dit onderzoek te delen met de raad

Indiener,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

NIDA, PvdD, CU, BIJ1, DENK

Tegen

JA21, VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA