Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (mondzorg voor alle Amster­dammers)


13 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over Voorjaarsnota 2021,

Overwegende dat:

  • Amsterdammers zonder papieren nauwelijks tot geen toegang hebben tot mondzorg;
  • Dokters van de Wereld 1 stelt dat toegang tot mondzorg geen privilege maar een mensenrecht is;
  • Hoogleraar Orale Geneeskunde Fred Rozema 2 stelt dat slechte mondgezondheid kan zorgen voor een verminderde algehele gezondheid;
  • Het wenselijk is als alle Amsterdammers toegang hebben tot mondzorg.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • De mogelijkheid te onderzoeken, eventueel in samenwerking met partijen als ACTA en Dokters van de Wereld, om een fonds op te zetten om mondzorg toegankelijk te maken voor Amsterdammers zonder papieren en hierover te rapporteren naar de raad.

Indieners,
J.A. Veldhuyzen
A. Kiliç
M. Taimounti
T.C. de Fockert
J.F.W. van Lammeren
T. Kuiper


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA, NIDA

Tegen

JA21, VVD, PvdO

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (opnemen van indicator afvalverbranding in de Begroting 2022)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (pas op de plaats met de verkoop van het Afval Energie Bedrijf (AEB)

Lees verder

    Word actief Doneer