Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (het voort­be­staan van zorg­voor­zie­ningen in de buurt)


7 juli 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 en de daarin voorgestelde begrotingswijzigingen van de Begroting 2021.

Constaterende dat:

  • toegankelijke zorg in de eigen buurt onder druk staat doordat zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen in de knel komen door stijgende huurprijzen;
  • het niet hebben van een huisarts in de buurt voor steeds meer Amsterdammers de realiteit dreigt te worden door de oververhitte vastgoedmarkt;
  • uit onderzoek van At5 blijkt dat zes op de tien Amsterdamse huisartsen problemen ervaart met de vastgoedprijzen, momenteel zo’n 20 procent van de huisartsenpraktijken in de stad de deuren voor nieuwe patiënten heeft gesloten en 70 procent van de huisartsen wel eens problemen ervaart doordat patiënten niet (meer) in de buurt wonen.

Overwegende dat:

  • het belangrijk is dat Amsterdammers in hun eigen wijk toegang hebben tot zorgverlening;
  • de kwaliteit van zorg door zorgaanbieders gegarandeerd moet kunnen blijven;
  • problemen die zorgaanbieders ervaren doordat patiënten niet (meer) in de buurt wonen opgelost en voorkomen moeten worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  1. Zich maximaal in te spannen om het voortbestaan van zorgvoorzieningen in de buurt te kunnen waarborgen;
  2. te onderzoeken hoe de landelijke politiek de gemeente Amsterdam hierbij kan ondersteunen en hiervoor te lobbyen bij het Rijk;
  3. hierover de raad zo spoedig mogelijk te informeren.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

NIDA, BIJ1, CDA, CU, FvD, PvdD, VVD

Tegen

JA21, D66, DENK, GroenLinks, PvdA, PvdO, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (maatschappelijke baten van groen kwantificeerbaar maken)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (introduceer referentienorm en opteer voor voldoende volkstuinparken)

Lees verder

    Word actief Doneer