Motie inzake de Voor­jaarsnota 2019 (second-opinions bomenkap duizenden bomen)


16 juli 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake de Voorjaarsnota 2019 (second-opinions bomenkap duizenden bomen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat er voor regulier en achterstallig onderhoud 5750 bomen op de planning staan om gekapt te worden; dat er een bezwaarprocedure komt; maar dat de gemeente geen budget heeft gereserveerd voor second-opinions,

Constaterende dat de Vrienden van het Vondelpark zelf second-opinions hebben aangevraagd voor de beoordeling van bomen waar de noodzaak voor kap volgens de bestuursleden ter discussie staat;

Overwegende dat het ondoenlijk is om van Amsterdammers en organisaties te vragen om zelf second-opinions te financieren die kunnen oplopen tot €200 euro per boom en dat bezwaar maken zonder second-opinion onderbouwing weinig zin heeft;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • zo spoedig mogelijk in gang te zetten dat Amsterdammers en organisaties aanspraak kunnen maken op het vergoeden van een second-opinion voor de noodzaak tot bomenkap in het kader van het reguliere onderhoud;
  • hierbij alle aanvragen te honoreren, behalve die betrekking hebben op bomen in straten en lanen die bij de inspectie al zijn beoordeeld als ‘afgestorven boom’ en behalve die betrekking hebben op bomen waar reeds een second-opinion voor is/wordt uitgevoerd;
  • Hiervoor een budget vrij te maken van €450.000 ten koste van het reserveerde budget van €3.000.000 voor de viering van het 750-jarig bestaan van Amsterdam in 2025.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Groenslingers in smalle straten (Voorjaarsnota 2019)

Lees verder

Amendement inzake de Voorjaarsnota 2019 (3 miljoen voor het Namenmonument niet uit budget ‘Groen en Dierenwelzijn’)

Lees verder

    Word actief Doneer