Amen­dement inzake de Voor­jaarsnota 2019 (3 miljoen voor het Namen­mo­nument niet uit budget ‘Groen en Dieren­wel­zijn’)


16 juli 2019

Amendement van het lid A.L. Bakker inzake de Voorjaarsnota 2019 (3 miljoen voor het Namenmonument niet uit budget ‘Groen en Dierenwelzijn’ maar uit ‘Kunst, cultuur en erfgoed’).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat er 3 miljoen euro uit het programma ‘Groen en Dierenwelzijn’ wordt getrokken om in de groenstrook Weesperplantsoen bomen te kappen en stenen te bouwen voor een Namenmonument.

Overwegende dat het Namenmonument een belangrijk cultureel monument wordt dat dus ook uit het programma “Kunst, cultuur en erfgoed” gefinancierd zou moeten worden ongeacht de uiteindelijke locatie.

Besluit:

Op pagina 113 in het programma “3.11 Wonen en groen” onder “3.11.3 Groen en dierenwelzijn” de volgende zin te schrappen:

  • “Hogere lasten van € 3 miljoen door het raadsbesluit van 11 juli 2018 om een incidentele financiële bijdrage ter beschikking te stellen aan het Nederlands Auschwitz Comité (NAC) voor oprichten van het Namenmonument van € 3 miljoen in 2019;”

En op pagina 74 in het programma “3.4 Kunst, cultuur en erfgoed” onder “3.4.1 Kunst en cultuur” bij de lasten de volgende zin toe te voegen:

  • “Hogere lasten van € 3 miljoen door het raadsbesluit van 11 juli 2018 om een incidentele financiële bijdrage ter beschikking te stellen aan het Nederlands Auschwitz Comité (NAC) voor oprichten van het Namenmonument van € 3 miljoen in 2019;”

En de tabellen hier overeenkomstig op aan te passen.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2019 (second-opinions bomenkap duizenden bomen)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2019 (regentonnen)

Lees verder

    Word actief Doneer