Motie inzake de Voor­jaarsnota 2019 (huis­vesting voor vleer­muizen)


10 juli 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake de Voorjaarsnota 2019 (huisvesting voor vleermuizen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat:

  • Vogel- en zoogdierenopvang de Toevlucht jaarlijks tientallen vleermuizen opvangt, behandelt en uitzet;
  • De Toevlucht aangeeft dat zij met een vliegkooi beter kunnen inschatten wanneer een dier weer uitgezet kan worden dan met de huidige huisvesting;
  • De kans op succesvolle uitzet daarmee fors toeneemt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Een mogelijkheid te zoeken om De Toevlucht te ondersteunen bij de realisatie van nieuwe vleermuishuisvesting.

De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2019 (de grootste dieren uit Artis)

Lees verder

Motie inzake het jaarverslag van de TAC 2018 (aanbeveling 6 in nieuw handhavingsbeleid Wabo)

Lees verder

    Word actief Doneer