Motie inzake het jaar­verslag van de TAC 2018 (aanbe­veling 6 in nieuw hand­ha­vings­beleid Wabo)


10 juli 2019

Motie van het lid J.F. Bloemberg-Issa inzake het jaarverslag van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstrcutuur 2018 (aanbeveling 6 in nieuw handhavingsbeleid Wabo)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over het jaarverslag van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2018 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1160).

Constaterende dat:

  • De TAC in aanbeveling 6 aangeeft dat het college alert moet zijn op zogeheten camel nose effecten van initiatieven en een kettingbeding rondom de vergunningverlening aanbeveelt;
  • Het college hierop als actie aangeeft dat er wordt ingezet op het attenderen/voorlichten van de ambtelijke organisatie op

inzetten van (privaatrechtelijke) instrumenten bij het beschermen van groen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Ook bij het nieuwe handhavingsbeleid Wabo in te zetten op het attenderen/voorlichten van de ambtelijke organisatie op inzetten van (privaatrechtelijke) instrumenten bij het beschermen van groen.

Het lid van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

VVD, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2019 (huisvesting voor vleermuizen)

Lees verder

Amendement inzake de Verordening TAC (evenementen en bomen onder TAC)

Lees verder

    Word actief Doneer