Motie inzake de Tran­si­tie­visie Warmte (Fossiele en biomassa lock-in Tran­si­tie­visie Warmte)


30 september 2020

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Transitievisie Warmte;

Constaterende dat:

  • de Transitievisie Warmte geen scenario bevat waarin per 2040 de stad in haar warmtevraag kan voldoen zonder inzet op houtige biomassa en restwarmte uit de industrie;
  • meerdere experts en organisaties al sinds 2018 waarschuwen voor een te grote afhankelijkheid van industriewarmte en biomassa;
  • hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans tijdens de Expertmeeting Amsterdam Aardgasvrij 08-09-2020 heeft geadviseerd om voor ‘slechts’ 20% afhankelijk te zijn van ‘traditionele warmtenetten’,

Overwegende dat:

  • de biomassacentrale van het AEB zo snel mogelijk weer gesloten dient te worden;
  • de realisatie van Diemen biomassacentrale op dit moment niet duidelijk is;
  • de inzet van houtige biomassa zoveel mogelijk vermeden dient te worden en het liefst volledig vermeden;
  • bij het verbranden van houtige biomassa meer co2 uitstoot vrijkomt dan bij steenkool;
  • Op dit moment onvoldoende zekerheid is over de beschikbaarheid van duurzame hoge en midden-temperatuur warmtebronnen;
  • Naarmate minder woningen afhankelijk zijn van fossiele hoge temperatuur warmtenetten de kans op een fossiele lock-in ook kleiner wordt,

Spreekt uit dat:

het college een groot risico neemt met de toekomstige warmtevoorziening van de stad,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Een nieuwe Transitievisie Warmte op te stellen waarin maximaal 20% van de woningen in de stad worden aangesloten op warmtenetten van 70-90 graden temperatuur.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren – Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, FvD, VVD, CDA, LCF

Tegen

GroenLinks, D66, SP, PvdA, CU

Lees onze andere moties

Motie inzake Transitievisie Warmte (bronnenstrategie)

Lees verder

Motie inzake de Transitievisie Warmte (Minimaal isolatieniveau bij aansluitingen huurwoningen op hoge temperatuur stadswarmte)

Lees verder

    Word actief Doneer