Motie inzake de Tran­si­tie­visie Warmte (Fossiele en biomassa lock-in Tran­si­tie­visie Warmte)


30 september 2020

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Transitievisie Warmte;

Constaterende dat:

  • de Transitievisie Warmte geen scenario bevat waarin per 2040 de stad in haar warmtevraag kan voldoen zonder inzet op houtige biomassa en restwarmte uit de industrie;
  • meerdere experts en organisaties al sinds 2018 waarschuwen voor een te grote afhankelijkheid van industriewarmte en biomassa;
  • hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans tijdens de Expertmeeting Amsterdam Aardgasvrij 08-09-2020 heeft geadviseerd om voor ‘slechts’ 20% afhankelijk te zijn van ‘traditionele warmtenetten’,

Overwegende dat:

  • de biomassacentrale van het AEB zo snel mogelijk weer gesloten dient te worden;
  • de realisatie van Diemen biomassacentrale op dit moment niet duidelijk is;
  • de inzet van houtige biomassa zoveel mogelijk vermeden dient te worden en het liefst volledig vermeden;
  • bij het verbranden van houtige biomassa meer co2 uitstoot vrijkomt dan bij steenkool;
  • Op dit moment onvoldoende zekerheid is over de beschikbaarheid van duurzame hoge en midden-temperatuur warmtebronnen;
  • Naarmate minder woningen afhankelijk zijn van fossiele hoge temperatuur warmtenetten de kans op een fossiele lock-in ook kleiner wordt,

Spreekt uit dat:

het college een groot risico neemt met de toekomstige warmtevoorziening van de stad,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Een nieuwe Transitievisie Warmte op te stellen waarin maximaal 20% van de woningen in de stad worden aangesloten op warmtenetten van 70-90 graden temperatuur.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren – Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, FvD, VVD, CDA, LCF

Tegen

GroenLinks, D66, SP, PvdA, CU