Motie inzake de Tran­si­tie­visie Warmte (Business Case)


30 september 2020


Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

gehoord de beraadslaging over de Transitievisie Warmte;

overwegend dat:

  • de Transitievisie Warmte nog niet gefinancierd is;
  • zonder financiering de haalbaarheid van de Transitievisie onder druk komt te staan,

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • om een business case van de Transitievisie Warmte op te stellen en deze terug te koppelen aan de gemeenteraad in 2021

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W Van Lammeren – Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, FvD, VVD, CDA, LCF

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP, CU

Lees onze andere moties

Motie inzake de Transitievisie Warmte (Amsterdammers niet uitleveren aan WPW en Vattenfall)

Lees verder

Motie inzake Transitievisie Warmte (bronnenstrategie)

Lees verder

    Word actief Doneer