Motie inzake de Tran­si­tie­visie Warmte (Business Case)


30 september 2020


Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

gehoord de beraadslaging over de Transitievisie Warmte;

overwegend dat:

  • de Transitievisie Warmte nog niet gefinancierd is;
  • zonder financiering de haalbaarheid van de Transitievisie onder druk komt te staan,

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • om een business case van de Transitievisie Warmte op te stellen en deze terug te koppelen aan de gemeenteraad in 2021

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W Van Lammeren – Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, FvD, VVD, CDA, LCF

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP, CU