Motie inzake de stand van zaken rondom de verkoop van gemeen­telijk vastgoed (vastgoed voor­leggen aan Amster­dammers)


20 juni 2019

Motie van de leden A.L. Bakker, D. Ceder en S. Simons inzake de stand van zaken rondom de verkoop van gemeentelijk vastgoed (vastgoed voorleggen aan Amsterdammers)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de stand van zaken rondom de verkoop van gemeentelijk vastgoed 2019 (Nr. BD2019-004429).

Constaterende dat de verkoop van gemeentelijk vastgoed geen doelstelling is van het huidige college en dat de gemeente alleen nog vastgoed verkoopt als het nu geen beleidsdoel dient en ook in de toekomst geen beleidsdoel zal kunnen dienen;
Constaterende dat het al dan niet (kunnen gaan) dienen van een beleidsdoel louter wordt onderzocht binnen de eigen gemeentelijke organisatie.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • om, na het behalen van de financiële taakstellingen, de panden waarvan wordt vastgesteld dat ze geen beleidsdoel (kunnen gaan) dienen publiekelijk kenbaar te maken, digitaal en fysiek ter plaatse;
  • hierbij de mogelijkheid te bieden aan alle Amsterdammers, maatschappelijke organisaties en sociale ondernemers om een (uitvoerbaar) plan in te dienen waarmee het pand een beleidsdoel kan dienen.


A.L. Bakker
D. Ceder
S. Simon


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake de stand van zaken rondom de verkoop van gemeentelijk vastgoed (per direct stop nieuwe verkoop)

Lees verder

Motie inzake de stand van zaken rondom de verkoop van gemeentelijk vastgoed (hangende tuinen aan ons vastgoed)

Lees verder

    Word actief Doneer