Motie inzake de Nota Varen, deel 1 (inzicht in de effecten van de nota varen)


9 mei 2019

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Nota Varen deel 1.

Constaterende dat:

  • Door de nieuwe methode van toewijzen reders een vaste vergunning gaan verliezen;
  • Een zeer groot aantal reders zich gezamenlijk tegen dit plan hebben uitgesproken;

Overwegende dat:

  • De kans op juridische procedures zeer groot is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De gemeenteraad actief minimaal 2 keer per jaar te informeren over lopende, nieuw ontvangen schadeclaims en eventueel juridische procedures en de totale gemaakte externe en interne kosten die betrekking hebben op schadeclaims en juridische procedures

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, FvD, CDA

Tegen