Motie inzake de Nota Varen deel 1 (histo­rische en beeld­be­pa­lende categorie)


9 mei 2019

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Nota Varen deel 1,

Constaterende dat:

  • Er momenteel meer dan 75 historische schepen vergund zijn;
  • Het college een mix maakt van historische en beeldbepalende schepen;
  • Het niet duidelijk is wat de criteria voor beeldbepalende schepen zijn en hoe die worden getoetst;

Overwegende dat:

  • Het karakter van historische schepen past bij onze grachten en prachtige stad

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het minimaal aantal historische schepen in de categorie Historisch en beeldbepalend te verhogen naar 150

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, DENK, FvD

Tegen

VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het Vergunningenbeleid Wabo 2e helft 2018-2019 (informatie over omgevingsvergunningen digitaal inzichtbaar)

Lees verder

Motie inzake de Nota Varen, deel 1 (juridische toets)

Lees verder

    Word actief Doneer