Motie inzake het Vergun­nin­gen­beleid Wabo 2e helft 2018-2019 (infor­matie over omge­vings­ver­gun­ningen digitaal inzichtbaar)


9 mei 2019

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Vergunningenbeleid Wabo 2e helft 2018-2019 (Gemeenteblad, afd. 1, nr. 431).

Constaterende dat:

  • het van groot belang is dat omwonenden tijdig en gemakkelijk informatie rondom omgevingsvergunningen kunnen inzien om te weten welke plannen er zijn in hun omgeving.

Overwegende dat:

  • er ontevredenheid is bij Amsterdammers over de toegankelijkheid van informatie over besluiten op omgevingsvergunningen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

omgevingsvergunningen en bijbehorende documenten altijd online inzichtbaar te maken en niet meer alleen in het Stadsloket.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake De onderwijsagenda: het onderwijsaanbod in Amsterdam van het OSVO (voldoende aanbod kader- en basisprofielen)

Lees verder

Motie inzake de Nota Varen deel 1 (historische en beeldbepalende categorie)

Lees verder

    Word actief Doneer