Motie inzake de Inves­te­ringsnota Sloterdijk 2 zuid (Rhônepark onderdeel van Hoofd­groen­structuur)


17 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad, Gehoord de discussie over de Investeringsnota Sloterdijk 2 zuid.

Constaterende dat:

  • door de Investeringsnota Sloterdijk 2 zuid een nieuw Rhônepark wordt ontwikkeld;
  • in de Investeringsnota (p. 51) staat dat het nieuwe Rhônepark de potentie heeft om deel uit te gaan maken van de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam;
  • de verbinding tussen het nieuwe stadspark en de aanliggende groen- en woongebieden (in Sloterdijk Centrum) nog flink moet worden verbeterd, wil het Rhônepark onderdeel worden van de Hoofgroenstructuur.

Overwegende dat:

  • er in de gemeenteraad de wens heerst om de Hoofdgroenstructuur uit te breiden;
  • het nieuwe Rhônepark een belangrijke schakel wordt in de verbinding tussen het Westerpark aan de oostkant en het Brettenpark een de westkant;
  • het Rhônepark voor de werknemers van Sloterdijk 2 zuid een belangrijke rol gaan spelen als aangenaam uitloop-, lunch- en buitenwerkgebied;
  • op termijn het dichtstbijzijnde stadspark voor de vele nieuwe bewoners van Sloterdijk Centrum zal zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De verbinding tussen het nieuw stadspark en de aanliggende groen- en woongebieden (in Sloterdijk Centrum) flink te verbeteren, zodat het Rhônepark opgenomen kan worden in de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

VVD, Onafhankelijke Raadsfractie, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake het uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020-2025 (actieplan afbouwen afvalverbranding)

Lees verder

Amendement inzake de Begroting 2021 (geen extra sportvelden in het Diemerpark).

Lees verder

    Word actief Doneer