Motie inzake de Inves­te­ringsnota Sloterdijk 2 zuid (Rhônepark onderdeel van Hoofd­groen­structuur)


17 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad, Gehoord de discussie over de Investeringsnota Sloterdijk 2 zuid.

Constaterende dat:

  • door de Investeringsnota Sloterdijk 2 zuid een nieuw Rhônepark wordt ontwikkeld;
  • in de Investeringsnota (p. 51) staat dat het nieuwe Rhônepark de potentie heeft om deel uit te gaan maken van de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam;
  • de verbinding tussen het nieuwe stadspark en de aanliggende groen- en woongebieden (in Sloterdijk Centrum) nog flink moet worden verbeterd, wil het Rhônepark onderdeel worden van de Hoofgroenstructuur.

Overwegende dat:

  • er in de gemeenteraad de wens heerst om de Hoofdgroenstructuur uit te breiden;
  • het nieuwe Rhônepark een belangrijke schakel wordt in de verbinding tussen het Westerpark aan de oostkant en het Brettenpark een de westkant;
  • het Rhônepark voor de werknemers van Sloterdijk 2 zuid een belangrijke rol gaan spelen als aangenaam uitloop-, lunch- en buitenwerkgebied;
  • op termijn het dichtstbijzijnde stadspark voor de vele nieuwe bewoners van Sloterdijk Centrum zal zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De verbinding tussen het nieuw stadspark en de aanliggende groen- en woongebieden (in Sloterdijk Centrum) flink te verbeteren, zodat het Rhônepark opgenomen kan worden in de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, CDA

Tegen

VVD, Onafhankelijke Raadsfractie, FvD