Motie inzake de Begroting 2021 (Zet Zuidoost op de kaart).


28 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2021.

Constaterende dat:

het college op p. 5 Amsterdam Zuidoost omschrijft als een economische toplocatie en de inwoner van Amsterdam Zuidoost ziet als volwaardig, geaccepteerd en gerespecteerd inwoner van Amsterdam;

met name de wijken gelegen in Gaasperdam regelmatig op plattegronden in beleidsstukken op de kaart ontbreken, terwijl het beleid inhoudelijk ook betrekking heeft op dit gebied van de gemeente.

Overwegende dat:

het onwenselijk is dat een deel van Amsterdam bij sommige beleidsstukken niet op de kaart staat.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om voortaan heel Amsterdam Zuidoost volledig te vermelden op plattegronden in beleidsstukken die van toepassing zijn op dit stadsdeel en op de gemeente Amsterdam als geheel.

Het lid van de gemeenteraad

J. F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, FvD, CDA

Tegen

Onafhankelijke Raadsfractie