Motie inzake de Agenda Autoluw (max 30km/h binnen de gehele ring A10)


12 februari 2020

Motie van het lid Van Lammeren inzake de Agenda Autoluw (max 30km/h binnen de gehele ring A10).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Autoluw ‘Amsterdam maakt ruimte’ (Gemeenteblad afd. 1, nr. 31).

Overwegende dat:
− Het plan Amsterdam autoluw nadelige werkt voor sommige straten waar ook mensen wonen.
− Elke Amsterdammer recht heeft op schone lucht.
− 30km/h minder uitnodigend is voor automobilisten en de verwachting is dat het autoverkeer daardoor afneemt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

− De mogelijkheden tot het invoeren van een maximale snelheid van 30 km/h binnen de gehele ring in kaart te brengen.
− Waarbij het doel van het onderzoek is om per 1 januari 2021 de gehele stad binnen de ring A10 de 30km/h te hebben ingevoerd.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, PvdO, Bij1, DENK, FvD, CDA