Amen­dement inzake het volks­ini­ti­atief Mokum Reclaimed


12 februari 2020

Amendement van het lid J. van Lammeren inzake het volksinitiatief Mokum Reclaimed

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het volksinitiatief van Mokum Reclaimed,

Constaterende dat:

• Er een brede wens bestaat om de locatieprofielen van evenementen te verankeren in de APV;
• Dit geen afbreuk mag doen aan de verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de bevoegdheden voor Openbare Orde & Veiligheid;
• De burgemeester ten allen tijde de mogelijkheid behoudt om binnen het mandaat beargumenteerd af te wijken van het locatieprofielen;

Besluit:

De raadsvoordracht 'Initiatief Volksinitiatief Mokum Reclaimed'

1. besluitpunt a 'een verbod in te voeren op besloten evenementen in de openbare ruimte dit met uitzondering van twee door de raad aangewezen evenementen per jaar' te laten vervallen

2. besluitpunt c 'te regelen dat de burgemeester geen vergunningen kan verlenen voor evenementen die niet binnen de locatieprofielen passen' te wijzigen naar: 'te regelen dat de burgemeester geen vergunningen kan verlenen voor evenementen die niet binnen de locatieprofielen passen, tenzij zij vanwege haar verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor Openbare Orde & Veiligheid hiertoe reden heeft'.

Het lid van de gemeentaad

Johnas van Lammeren — Partij voor e Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, SP, CDA

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, FvD