Motie inzake de Agenda Autoluw (second opinion lucht­kwa­liteit meetnet)


12 februari 2020

Motie van het lid Van Lammeren inzake de Agenda Autoluw (second opinion luchtkwaliteit meetnet)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Autoluw ‘Amsterdam maakt ruimte’ (Gemeenteblad afd. 1, nr. 31).

Overwegende dat:
− Elke Amsterdammer recht heeft op schone lucht.
− Door veranderende verkeersstromen het zaak is zeker te weten dat de metingen van de luchtkwaliteit betrouwbaar en relevant zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. Door een onafhankelijke partij een second opinion te laten uitvoeren hoe in Amsterdam de luchtkwaliteit wordt gemeten.
2. Of de opstellingen en aantal meetstations een betrouwbaar en relevant beeld geven van de luchtkwaliteit in Amsterdam.
3. Deze bevindingen voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake de Agenda Autoluw (financiële gevolgen van autoluw op parkeergarages)

Lees verder

Motie inzake de Agenda Autoluw (max 30km/h binnen de gehele ring A10)

Lees verder

    Word actief Doneer