Motie inzake de Agenda Autoluw (finan­ciële gevolgen van autoluw op parkeer­ga­rages)


12 februari 2020

Motie van het lid Van Lammeren inzake de Agenda Autoluw (financiële gevolgen van autoluw op parkeergarages)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Autoluw ‘Amsterdam maakt ruimte’ (Gemeenteblad afd. 1, nr. 31).

Overwegende dat:
− Het plan Amsterdam autoluw het aantal auto's in de stad terugdringt

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De gevolgen van Amsterdam autoluw in kaart te brengen voor de huidige en nog te bouwen parkeergarages op verwachte bezetting (bezoekers en abonneehouders) en de daarbij behorende financiële effecten op o.a. de exploitatie en eventuele gevolgen voor de financieringskosten in beeld te brengen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, FvD, CDA

Tegen