Motie inzake de afspra­ken­brief met de volks­tuinen in De Nieuwe Kern (publiek toegan­kelijk gebied beheerd door tuin­parken)


31 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern.

Constaterende dat:

  • De Bond van Volkstuinders namens de tuinparken in de Nieuwe Kern (Ons Lustoord, Dijkzicht, De Federatie en Nieuw Vredelust) aan het college vraagt om bij de verdere planvorming ook rekening te houden met een variant waarbij er geen openbare zone komt door de tuinparken, maar een publiek toegankelijk terrein dat door de tuinparken wordt beheerd en onderhouden.

Overwegende dat:

  • een openbare zone met doorgaand fietspad een achteruitgang voor de diversiteit van flora en fauna betekent;
  • op veel tuinparken een publiek toegankelijk gedeelte door tuinders in goede vorm geregeld en onderhouden wordt;
  • volkstuinders geen vertrouwen hebben in de beheerkwaliteit van gemeente;
  • de aannemers die de gemeente inhuurt voor het groenbeheer met enige regelmaat per ongeluk bijzondere stukken natuur ommaaien;
  • rust en stilte aansluiten bij het karakter van volkstuinen en de behoeften van (aspirant) volkstuinders;
  • het college initiatieven van de volkstuinders, om Amsterdammers op een passende manier te laten meegenieten van volkstuinen, zou moeten stimuleren en ondersteunen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In de verdere planvorming rekening te houden met een variant waarbij er geen openbare zone komt door de tuinparken, maar een publiek toegankelijk terrein dat door de tuinparken wordt beheerd en onderhouden.

De leden van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa

J.A. Veldhuyzen

D.T. Boomsma

T. Kuiper

W. van Soest


Status

Verworpen

Voor

VVD, PvdD, DENK, JA21, CDA, PvdO, CU, BIJ1, FvD

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Motie inzake de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern (intrekken afsprakenbrief)

Lees verder

Motie inzake de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern (woningbouw om bestaande tuinparken heen)

Lees verder

    Word actief Doneer