Motie inzake de afspra­ken­brief met de volks­tuinen in De Nieuwe Kern (geen door­gaande openbare fiets­route)


31 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern.

Constaterende dat:

  • het college als ‘harde kader’ voor het co-creatie traject stelt dat er een “openbare route voor recreatief fietsverkeer van noord naar zuid” door de parken heen komt.

Overwegende dat:

  • een openbare zone met doorgaand fietspad een achteruitgang voor de diversiteit van flora en fauna betekent;
  • waardevol groen verdwijnt voor de aanleg van de route;
  • doorgaande en verlichte fietspaden parken opdelen en ecologische barrières vormen;
  • met de opdeling van tuinparken door fietspaden de bewegingsvrijheid
  • binnen volkstuinparken verkleint en de onveiligheid vergroot voor o.a. spelende kinderen en ouderen;
  • de ervaring uit andere parken met fietspaden leert dat racefietsers, elektrische fietsers, brommers, scooters en canta’s/biro’s over de paden zullen sjezen en de gemeente er niet in slaagt deze succesvol te weren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In de verdere planvorming rekening te houden met een variant waarbij er geen openbaar doorgaand fietspad komt door de tuinparken.

De leden van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa

J.A. Veldhuyzen

D.T. Boomsma

T. Kuiper

W. van Soest


Status

Verworpen

Voor

VVD, PvdD, DENK, JA21, CDA, PvdO, CU, Bij1, FvD

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP