Motie inzake de afspra­ken­brief met de volks­tuinen in De Nieuwe Kern (geen door­gaande openbare fiets­route)


31 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern.

Constaterende dat:

  • het college als ‘harde kader’ voor het co-creatie traject stelt dat er een “openbare route voor recreatief fietsverkeer van noord naar zuid” door de parken heen komt.

Overwegende dat:

  • een openbare zone met doorgaand fietspad een achteruitgang voor de diversiteit van flora en fauna betekent;
  • waardevol groen verdwijnt voor de aanleg van de route;
  • doorgaande en verlichte fietspaden parken opdelen en ecologische barrières vormen;
  • met de opdeling van tuinparken door fietspaden de bewegingsvrijheid
  • binnen volkstuinparken verkleint en de onveiligheid vergroot voor o.a. spelende kinderen en ouderen;
  • de ervaring uit andere parken met fietspaden leert dat racefietsers, elektrische fietsers, brommers, scooters en canta’s/biro’s over de paden zullen sjezen en de gemeente er niet in slaagt deze succesvol te weren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In de verdere planvorming rekening te houden met een variant waarbij er geen openbaar doorgaand fietspad komt door de tuinparken.

De leden van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa

J.A. Veldhuyzen

D.T. Boomsma

T. Kuiper

W. van Soest


Status

Verworpen

Voor

VVD, PvdD, DENK, JA21, CDA, PvdO, CU, BIJ1, FvD

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Motie inzake het Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas (Neem plafond bebouwing in het Toetsingskader Noorder IJ-plasgebied op)

Lees verder

Motie inzake de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern (intrekken afsprakenbrief)

Lees verder

    Word actief Doneer