Motie inzake de actu­a­liteit aanpak Corona­crisis (hero­ver­weging bouw­am­bitie)


19 mei 2020

Motie van het lid Van Lammeren inzake de actualiteit aanpak Coronacrisis (heroverweging bouwambitie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de actualiteit inzake aanpak Coronacrisis.

Constaterende dat:

- in de anderhalvemetersamenleving vele functies meer ruimte nodig zullen hebben;

- steden de brandhaarden zijn bij de verspreiding van covid-19.

Overwegende dat:

- Amsterdam een enorme bouwambitie heeft die bijdraagt aan nog meer mensen in een stad;

- de grenzen aan de groei van Amsterdam niet oneindig rekbaar zijn zonder af te doen aan de leefbaarheid.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. de bouwambitie van de gemeente Amsterdam, zoals Haven-Stad, te heroverwegen vanuit de toenemende druk op de stad en vanuit de noodzaak tot verstandig inrichten;

2. de uitwerking hiervan voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

Alleanderepartijen