Motie inzake de actu­a­liteit aanpak Corona­crisis (hero­ver­weging bouw­am­bitie)


19 mei 2020

Motie van het lid Van Lammeren inzake de actualiteit aanpak Coronacrisis (heroverweging bouwambitie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de actualiteit inzake aanpak Coronacrisis.

Constaterende dat:

- in de anderhalvemetersamenleving vele functies meer ruimte nodig zullen hebben;

- steden de brandhaarden zijn bij de verspreiding van covid-19.

Overwegende dat:

- Amsterdam een enorme bouwambitie heeft die bijdraagt aan nog meer mensen in een stad;

- de grenzen aan de groei van Amsterdam niet oneindig rekbaar zijn zonder af te doen aan de leefbaarheid.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. de bouwambitie van de gemeente Amsterdam, zoals Haven-Stad, te heroverwegen vanuit de toenemende druk op de stad en vanuit de noodzaak tot verstandig inrichten;

2. de uitwerking hiervan voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

Alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Amendement inzake de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020 (geen scholen in Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

Motie inzake de actualiteit aanpak Coronacrisis (toegankelijkheid openbare ruimte)

Lees verder

    Word actief Doneer