Amen­dement inzake de Veror­dening huis­ves­tings­voor­zie­ningen onderwijs Amsterdam 2020 (geen scholen in Hoofd­groen­structuur)


22 april 2020

Amendement van het lid Bloemberg-Issa inzake de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020 (geen scholen in Hoofdgroenstructuur)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 404).

Overwegende dat:

  • de Hoofdgroenstructuur geen geschikt zoekgebied is voor (tijdelijke) (uitbreiding van) scholen.

Besluit:

In artikel 7 van Bijlage I (Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen) bij de Verordening huisvestingsvoorzieningen na deze tekst:

“c. voor het (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs: het afwezig zijn van een beschikbaar (komend) en geschikt of geschikt te maken gebouw binnen 2000 meter;”

de volgende tekst toe te voegen:


“deze locatie kan niet in de Hoofdgroenstructuur liggen. Indien er geen geschikte locatie binnen 2000 meter gevonden kan er met toestemming van de raad een uitzondering gemaakt worden om verder te zoeken.”

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het afwijken van de Hoofdgroenstructuur Martin Luther Kingpark 1 (verder zoeken naar een geschikte locatie)

Lees verder

Motie inzake de actualiteit aanpak Coronacrisis (heroverweging bouwambitie)

Lees verder

    Word actief Doneer