Motie inzake de actu­a­liteit aanpak Corona­crisis (toegan­ke­lijkheid openbare ruimte)


Motie inzake de actu­a­liteit aanpak Corona­crisis (toegan­ke­lijkheid openbare ruimte)

19 mei 2020

Motie van het lid Bloemberg-Issa inzake de actualiteit aanpak Coronacrisis (toegankelijkheid openbare ruimte)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de actualiteit inzake aanpak Coronacrisis.

Constaterende dat:

- de toegankelijkheid van de openbare ruimte met smalle stoepen en geblokkeerde geleidelijnen al een probleem was voor de coronacrisis;

- in de anderhalvemetersamenleving veel functies meer ruimte nodig zullen hebben (zoals wachtrijen, ruimte voor fietsers, terrasruimte, etc.).

Overwegende dat:

- mensen met een lichamelijke en visuele beperking zich veilig door de openbare ruimte moeten kunnen bewegen;

- meerdere Amsterdamse straten al vrij nauw zijn voor het houden van 1,5 meter afstand;

- mensen met een beperking niet makkelijk kunnen uitwijken naar bijvoorbeeld de straat;

- er toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan doordat er te weinig openbare ruimte is waarin 1,5 meter afstand gehouden kan worden voor mensen met een beperking;

- omleidingen in routes voldoende ‘schuine stoepranden’ moeten hebben voor mensen die zich voortbewegen met een rolstoel of rollator; om de stoep op of af te kunnen;

- blindegeleidelijnen altijd vrij blijven.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Bij de aanpassingen in de openbare ruimte de toegankelijkheid voorop te stellen, hieraan te toetsen en dit continu te monitoren zodat iedereen zich veilig door de stad kan bewegen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdO, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de actualiteit aanpak Coronacrisis (heroverweging bouwambitie)

Lees verder

Motie inzake de actualiteit aanpak Coronacrisis (voorkomen van de terugkeer van overlastgevend toerisme na de coronacrisis).

Lees verder

    Word actief Doneer