Motie inzake campagne klimaat­in­loopspreekuur


29 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Onze stad van morgen

Constaterende dat:

 • Wethouder Pels start met een klimaatinloopspreekuur om met bewoners en bedrijven in
  gesprek te gaan over hun zorgen en oplossingen met betrekking tot klimaatverandering. [1]

Overwegende dat:

 • Het klimaatinloopspreekuur kan bijdragen aan het creëren van draagvlak voor klimaatbeleid;

 • Het aannemelijk is dat verschillende groepen mensen verschillende zorgen en ideeën voor oplossingen hebben;

 • Het daarom van belang is om een diverse groep deelnemers aan het spreekuur te hebben;

 • Uit het klimaatinloopspreekuur mogelijk zorgen en oplossingen naar voren komen die (nog) niet op de radar van de raad staan.


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Een campagne op te starten omtrent het klimaatinloopspreekuur, zodat zoveel mogelijk Amsterdammers op de hoogte zijn van het bestaan van het spreekuur en zich kunnen aanmelden;
 • De raad periodiek te informeren over de verschillende zorgen en oplossingen die zijn aangedragen en de vervolgacties of conclusies die de wethouder hieraan verbindt.

Indiener(s),

I. Garmy
A. Bakker
I. Nadif
R. Hofland

[1] Onze stad van morgen - Duurzame toekomst gemeente Amsterdam (raadsinformatie.nl), pg.19


    Status

    Aangenomen

    Voor

    PvdD, overigepartijen

    Tegen

    JA21, VVD, CDA

    Wij staan voor:

    Lees onze andere moties

    Motie inzake jongeren betrekken bij klimaatbeleid

    Lees verder

    Motie inzake wegwijzer reparatiepunten

    Lees verder

        Word actief Doneer