Motie inzake algo­ritmen toegan­kelijk maken


11 mei 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het afdoen van toezeggingen over algoritmen

Constaterende dat:

 • Amsterdam gebruikt maakt van een algoritmeregister;
 • Het algoritmeregister algoritmes bevat die impact hebben op het leven van Amsterdammers;
 • Wij willen dat zoveel mogelijk Amsterdammers bekend zijn met het register;

Overwegende dat:

 • De gemeente als doel heeft om algoritmen inzichtelijk, eerlijk en transparant te maken voor alle Amsterdammers;
 • De gemeente erkent dat ze de verantwoordelijkheid hebben om uit te leggen welke keuzes de gemeente maakt en op basis van welke informatie;
 • De gemeente erkent dat algoritmen in computertaal geschreven zijn en daardoor niet voor iedereen altijd duidelijk is welke afwegingen er precies gemaakt worden.;
 • Het Amsterdamse algoritmeregister momenteel nog niet bij alle Amsterdammers bekend is;
 • Gemeente Amsterdam de Amsterdam app aan het ontwikkelen is en die wellicht ingezet kan worden;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Te onderzoeken hoe het register zo laagdrempelig mogelijk kan worden gecommuniceerd.
 • Te onderzoeken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat Amsterdammers bekender worden met het register en bewuster worden van wat voor data wij van hun gebruiken.
 • Daarover met een voorstel te komen en te rapporteren aan de raad.

Indiener(s),

I. Garmy

S. Aslami

A. Bakker

M. Belkasmi

S. Khan

D. Bons


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake actieve grondpolitiek

Lees verder

Motie inzake duidelijke communicatie naar studenten over energietoeslag

Lees verder

    Word actief Doneer