Motie inzake AEB Holding NV: Inves­teren in Biomas­sa­cen­trale, geen overhaast besluit.


8 november 2018

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake AEB Holding NV: Investeren in Biomassacentrale (geen overhaast besluit).

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,Constaterende dat:

  • het AEB €58 miljoen wil investeren in een nieuwe biomassacentrale voor het winnen van warmte uit de verbranding van snoeihout verkregen binnen een straal van 150 km met een looptijd van 12 jaar;
  • het college het standpunt heeft ingenomen om geen wensen of bedenkingen te uiten ten aanzien van de transitie-investering van AEB.

Overwegende dat:

  • de garantie van genoeg regionaal snoeihout niet is onderbouwd;
  • er nergens is vastgelegd wat de consequenties zijn als toch blijkt dat er onvoldoende regionaal snoeihout beschikbaar zal blijven;
  • er geen stijgende vraag naar hoge temperatuur warmte wordt voorzien en AEB niet voornemens is om op korte termijn de verbranding van restafval te verminderen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


niet in te stemmen met het voorstel van AEB voor een transitie-investering in een nieuwe biomassacentrale en bij dit aandeelhoudersbesluit te blijven zolang

  1. a. niet goed onderbouwd is dat er werkelijk genoeg regionaal snoeihout beschikbaar zal blijven;
  2. b. formeel niet is vastgelegd dat het college nooit akkoord zal gaan met de verbranding van (snoei)hout afkomstig van buiten de gestelde regio;
  3. c. AEB geen concrete plannen heeft om op korte termijn de verbranding van restafval voor warmte te verminderen, minstens in verhouding tot de verwachte toename van gewonnen warmte uit de biomassacentrale;
  4. d. er, zeker gezien de korte operationele periode, geen inzicht is in de mate van CO2 uitstoot bij de bouw en de sloop van de biomassacentrale met een onderbouwing over duurzaamheid;

Het lid van de gemeenteraad


A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, FvD

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, CDA