Motie inzake AEB Holding NV: Inves­teren in Biomas­sa­cen­trale, geen overhaast besluit.


8 november 2018

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake AEB Holding NV: Investeren in Biomassacentrale (geen overhaast besluit).

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,Constaterende dat:

  • het AEB €58 miljoen wil investeren in een nieuwe biomassacentrale voor het winnen van warmte uit de verbranding van snoeihout verkregen binnen een straal van 150 km met een looptijd van 12 jaar;
  • het college het standpunt heeft ingenomen om geen wensen of bedenkingen te uiten ten aanzien van de transitie-investering van AEB.

Overwegende dat:

  • de garantie van genoeg regionaal snoeihout niet is onderbouwd;
  • er nergens is vastgelegd wat de consequenties zijn als toch blijkt dat er onvoldoende regionaal snoeihout beschikbaar zal blijven;
  • er geen stijgende vraag naar hoge temperatuur warmte wordt voorzien en AEB niet voornemens is om op korte termijn de verbranding van restafval te verminderen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


niet in te stemmen met het voorstel van AEB voor een transitie-investering in een nieuwe biomassacentrale en bij dit aandeelhoudersbesluit te blijven zolang

  1. a. niet goed onderbouwd is dat er werkelijk genoeg regionaal snoeihout beschikbaar zal blijven;
  2. b. formeel niet is vastgelegd dat het college nooit akkoord zal gaan met de verbranding van (snoei)hout afkomstig van buiten de gestelde regio;
  3. c. AEB geen concrete plannen heeft om op korte termijn de verbranding van restafval voor warmte te verminderen, minstens in verhouding tot de verwachte toename van gewonnen warmte uit de biomassacentrale;
  4. d. er, zeker gezien de korte operationele periode, geen inzicht is in de mate van CO2 uitstoot bij de bouw en de sloop van de biomassacentrale met een onderbouwing over duurzaamheid;

Het lid van de gemeenteraad


A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, FvD

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Lees onze andere moties

Begroting 2019 (motie geen single-use plastic)

Lees verder

Motie inzake het bestemmingsplan Sluisbuurt en aanvaarden van milieueffectrapport Zeeburgereiland (noord- en zuidzijde Sluisbuurt Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

    Word actief Doneer