Motie inzake aanbe­ve­lingen Dieren­be­scherming uit 2015 opvolgen


6 oktober 2022

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad, Gehoord de discussie over actualiteit van het lid Krom inzake Misstanden op Amsterdamse kinderboerderijen

Constaterende dat:

  • de Dierenbescherming in 2015 een hele lijst aan belangrijke aanbevelingen heeft gedaan aan het college ten aanzien van dierenwelzijn op kinderboerderijen1;
  • aan deze aanbevelingen niet of nauwelijks gevolg is gegeven door het college;
  • het nog steeds niet goed geregeld is met (de controle op) het dierenwelzijn van dieren op kinderboerderijen;
  • het belangrijk is om als gemeente garanties te hebben dat het dierenwelzijn van organisaties die wij subsidiëren in orde is.

Overwegende dat:

  • de wethouder dierenwelzijn de verantwoordelijkheid van het opvolgen van deze aanbevelingen bij de kinderboerderijen legt, maar dit aanbevelingen zijn aan het college;
  • de Dierenbescherming ook expliciet vraagt om deze aanbevelingen in beleid te verankeren en door middel van regelmatige controle toe te zien op de naleving ervan;
  • de gemeente op dit moment onvoldoende instrumenten heeft om te kunnen garanderen en controleren of het dierenwelzijn op kinderboerderijen goed geregeld is;
  • een juiste administratie over álle dieren, waarin wordt aangegeven wanneer het dier de boerderij binnenkomt en verlaat, welke medische zorg het krijgt, etc., een goed instrument is om deze controlerende functie te kunnen uitoefenen;
  • er al genoeg dieren in Amsterdam zijn die een goed thuis verdienen en er dus geen enkele reden is om meer dieren te fokken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

alle aanbevelingen uit het rapport van de Dierenbescherming uit 2015, waaronder een fokstop en het bijhouden van administratie over alle dieren, op te nemen in het dierenwelzijnsbeleid ten aanzien van kinderboerderijen en hier ook bindende subsidievoorwaarden van te maken.

Indiener

J.M. Krom

1 https://www.partijvoordedieren....


Status

Verworpen

Voor

JA21, DENK, BIJ1, SP, VVD, PvdD

Tegen

Lijst Kabamba, VOLT, CDA, FvD, PvdA, GroenLinks, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake plantaardige keuze mogelijk maken

Lees verder

Motie inzake structurele financiële bijdrage van Amstelveen aan het Amsterdamse Bos

Lees verder

    Word actief Doneer