Motie inzake 100% van de sportnorm invullen binnen nieuwe gebieds­ont­wik­ke­lingen in plaats van de Hoofd­groen­structuur


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Concluderende dat:

  • de Hoofdgroenstructuur “de minimaal benodigde hoeveelheid stedelijk groen en bijbehorende waterstructuren [bevat] die we willen borgen;”[1]
  • het de ambitie van dit college is om te vergroenen en bomen toe te voegen omdat groen onmisbaar is in de stad.[2]

Overwegende dat:

  • het belangrijk is om deze minimaal benodigde hoeveelheid te behouden;
  • sportnormen bedoeld zijn voor het bouwen van een complete stad en om te zorgen dat er binnen nieuwe gebiedsontwikkelingen genoeg ruimte wordt geborgd voor sportvoorzieningen;
  • het afwentelen van de sportbehoefte op het groen problematisch zal zijn voor het klimaatadaptieve vermogen van de stad en de leefbaarheid van Amsterdam in meer algemene zin.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

de sportnorm voor 100% in te vullen binnen nieuwe gebiedsontwikkelingen, in plaats van slechts 50%, en de sportbehoefte niet af te wentelen op de Hoofdgroenstructuur.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] Beleidskader Hoofdgroenstructuur p.4

[2] Amsterdams Akkoord p. 45.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake vaststellen van het beleidskader Hoofdgroenstructuur (geen parkeervoorzieningen in het groen)

Lees verder

Amendement inzake duidelijk kwantificeren van regels voor groene verbindingen

Lees verder

    Word actief Doneer