Motie invulling van de groen­gelden 2013 (groene daken verplichten)


3 april 2013

Gehoord de discussie over het voorstel voor invulling van de groengelden 2013,

Constaterend dat:
- In het voorstel voor de invulling van de groengelden 2013 wordt voorgesteld om de subsidieregeling groene daken af te schaffen;
- Groene daken echter een belangrijke bijdrage leveren aan de stedelijk urgente thema’s waterberging, biodiversiteit, afvang van fijnstof en vermindering van het stedelijk hitte-eiland-effect (urban heat island effect);
- Groene daken om die reden niet als een luxeproduct voor rijke Amsterdammers moeten worden gezien maar meer als onderdeel van de strategie om de stad klimaatbestendig te maken;
- Groene daken bovendien kunnen worden benut voor daklandbouw, zoals de voorbeelden Dakboerin en Dakakkers (Rotterdam) laten zien;

Overwegend dat:
- De aanleg van een groen dak bij de bouw van een huis niet meer kost dan een bitumen dak, waardoor de subsidieregeling kan worden gezien als overgangssituatie naar een situatie waarin men via het bouwbesluit verplicht wordt om bij de bouw platte en licht hellende daken altijd van een deugdelijk groen dak te voorzien, naar voorbeeld van Antwerpen en Kopenhagen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Te onderzoeken of in de gemeentelijke regelgeving op kan worden genomen dat een nieuw te bouwen of ingrijpend te verbouwen plat of licht hellend dak altijd een groen dak moet zijn met een minimaal waterbergend vermogen van 15 liter per m2
- De uitkomst van dit onderzoek binnen een jaar terug te koppelen aan de gemeenteraad.


Status

Ingediend

Voor

SP

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, VVD, CDA