Motie Voor­jaarsnota 2019 (Een zonnige toekomst voor de Noorder IJplas)


11 juli 2019

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.


Constaterende dat:

- er plannen zijn om een drijvend zonnepark aan te leggen op de Noorder IJplas;

- Natuurbeschermers hun zorgen uiten over drijvende zonnepanelen vanwege de mogelijke vernietiging van ecosystemen in het water wanneer zonlicht op deze manier wordt geblokkeerd;


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Geen drijvend zonnepark op de Noorder IJplas toe te staan zolang er onduidelijkheid is over de invloed hiervan op het ecosysteem.

De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, FvD

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, CDA

Lees onze andere moties

Motie Een straat vol zwerfafval ≠ verzorgd (Voorjaarsnota 2019)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2019 (cadeaubon mantelzorgers behouden)

Lees verder

    Word actief Doneer