Motie Een straat vol zwerf­afval ≠ verzorgd (Voor­jaarsnota 2019)


11 juli 2019

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat een straat met veel zwerfafval volgens de huidige systematiek wordt beoordeeld als ‘verzorgd’ en dat dit volgens de wethouder gelijk staat aan de score 6 1.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Om bij het aangekondigde ‘masterplan handhaving en reiniging’ een nieuwe systematiek voor te stellen waarbij de beoordeling over hoe netjes een straat is daadwerkelijk overeenkomt met de realiteit.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1