Motie Dood doet leven (Voor­jaarsnota 2019)


11 juli 2019

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.


Constaterende dat er jaarlijks duizenden bomen worden gekapt binnen de gemeente Amsterdam;

Overwegende dat dood hout belangrijk is voor insecten en schimmels en zo zorgt voor een levendige biodiversiteit;


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Alle gekapte en omgewaaide bomen zoveel mogelijk aan de natuur terug te geven in bossen, parken en andere groengebieden door heel Nederland waar er behoefte is aan dood hout.


Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam breder versterken (Voorjaarsnota 2019).

Lees verder

Motie Een straat vol zwerfafval ≠ verzorgd (Voorjaarsnota 2019)

Lees verder

    Word actief Doneer