Motie Compos­teren op de Stopera (Voor­jaarsnota 2019)


10 juli 2019

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat steeds meer buurten een wormenhotel hebben waar bewoners door middel van zelfbeheer samen compost kunnen maken;

Constaterende dat de gemeente duizenden mensen in dienst heeft met veel werkplekken op het stadhuis, maar dat er geen gemeenschappelijke mogelijkheden zijn om te composteren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


- met een plan te komen om op het stadhuis en andere gemeentelijke kantoorlocaties voldoende bovengrondse wormenhotels of ondergrondse composteercontainers te plaatsen die met een zelfbeheersysteem worden gebruikt;

- hierover de raad te informeren voor het tweede kwartaal van 2020.


Het lid van de gemeenteraad


A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD

Lees onze andere moties

Amendement inzake de Verordening TAC (evenementen en bomen onder TAC)

Lees verder

Amendement second-opinions bomenkap duizenden bomen (Voorjaarsnota 2019)

Lees verder

    Word actief Doneer