Amen­dement second-opinions bomenkap duizenden bomen (Voor­jaarsnota 2019)


11 juli 2019

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat er voor regulier onderhoud 5750 bomen op de planning staan om gekapt te worden; dat er een bezwaarprocedure komt; maar dat de gemeente geen budget heeft gereserveerd voor second-opinions,

Constaterende dat de Vrienden van het Vondelpark zelf second-opinions hebben aangevraagd voor de beoordeling van bomen waar de noodzaak voor kap volgens de bestuursleden ter discussie staat;

Overwegende dat het ondoenlijk is om van Amsterdammers en organisaties te vragen om zelf second-opinions uit te laten voeren met een kostenrichtlijn van 250 euro per boom;

Constaterende dat er alvast 3 miljoen euro wordt gereserveerd voor ‘feestelijkheden’ voor de viering van het 750-jarig bestaan van Amsterdam in 2020;

Besluit:

- Op pagina 45 in het programma ‘Wonen en groen’ een nieuwe alinea toe te voegen tussen de tekststukken met koppen ‘Groengelden’ en ‘Bestrijding Japanse Duizenknoop’ in, die als volgt luidt:

“Gelden voor second-opinions bomenkap

Vanwege het grote aantal te kappen bomen in 2019 voor achterstallig en regulier onderhoud, wordt er een reserve gevormd van €450.000 om second opinions door onafhankelijke en niet eerder betrokken bomenexperts uit te kunnen voeren naar de noodzaak tot kap.”

- Op pagina 34 het genoemde bedrag van €3 miljoen euro voor de viering van het 750-jarig bestaan aan te passen naar €2,5 miljoen euro;

- Op pagina 164 de genoemde bedragen van €3 miljoen euro voor de viering van het 750-jarig bestaan aan te passen naar €2,5 miljoen euro.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Bij1, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA