Amen­dement second-opinions bomenkap duizenden bomen (Voor­jaarsnota 2019)


11 juli 2019

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat er voor regulier onderhoud 5750 bomen op de planning staan om gekapt te worden; dat er een bezwaarprocedure komt; maar dat de gemeente geen budget heeft gereserveerd voor second-opinions,

Constaterende dat de Vrienden van het Vondelpark zelf second-opinions hebben aangevraagd voor de beoordeling van bomen waar de noodzaak voor kap volgens de bestuursleden ter discussie staat;

Overwegende dat het ondoenlijk is om van Amsterdammers en organisaties te vragen om zelf second-opinions uit te laten voeren met een kostenrichtlijn van 250 euro per boom;

Constaterende dat er alvast 3 miljoen euro wordt gereserveerd voor ‘feestelijkheden’ voor de viering van het 750-jarig bestaan van Amsterdam in 2020;

Besluit:

- Op pagina 45 in het programma ‘Wonen en groen’ een nieuwe alinea toe te voegen tussen de tekststukken met koppen ‘Groengelden’ en ‘Bestrijding Japanse Duizenknoop’ in, die als volgt luidt:

“Gelden voor second-opinions bomenkap

Vanwege het grote aantal te kappen bomen in 2019 voor achterstallig en regulier onderhoud, wordt er een reserve gevormd van €450.000 om second opinions door onafhankelijke en niet eerder betrokken bomenexperts uit te kunnen voeren naar de noodzaak tot kap.”

- Op pagina 34 het genoemde bedrag van €3 miljoen euro voor de viering van het 750-jarig bestaan aan te passen naar €2,5 miljoen euro;

- Op pagina 164 de genoemde bedragen van €3 miljoen euro voor de viering van het 750-jarig bestaan aan te passen naar €2,5 miljoen euro.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Composteren op de Stopera (Voorjaarsnota 2019)

Lees verder

Amendement Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam breder versterken (Voorjaarsnota 2019).

Lees verder

    Word actief Doneer