Meer­ja­renplan fiets 2012-2016 (Veiligheid na aanpassing)


19 december 2012

Gehoord de discussie over het Meerjarenplan Fiets 2012-2016

Overwegende dat:

- Hoofdnet Fiets een uniek netwerk in de stad is, dat de stad via fietsvriendelijke routes bereikbaar maakt met de fiets;
- Doelen van het Hoofdnet Fiets onder ander zijn om: fietsgebruik te stimuleren, bereikbaarheid te garanderen en snel en comfortabel te kunnen fietsen;
- Randvoorwaarden van het Hoofdnet Fiets zijn: veiligheid, sociale veiligheid, directheid, comfort en aantrekkelijkheid om te fietsen, goed te beheren;
- In het Beleidskaders Hoofdnetten voor fietsen staat geschreven dat: “Directe en logische routes kenmerken zich door gestrektheid en geen tot weinig (onlogische) omrijbewegingen.” (Directheid criterium);
- Bij ingrepen zoals bij bijvoorbeeld aan waterwerken en dijklichamen geldt dat de veiligheid na een verandering minimaal zo groot moet zijn als daarvoor;
- Dit laatste een beproefd bestuurlijk principe is dat ook voor belangrijke (fiets)routes nuttig is;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In het Meerjarenplan Fiets op te nemen als bestuursprincipe dat:
• Bij kruisingen van de hoofdnetten er een priotering voor de verkeersmodaliteiten is in veiligheidsafwegingen bij voorkomende gevallen, waarbij veranderingen worden aangebracht aan een der hoofdnetten
• Deze prioritering geldt dat in ieder geval veranderingen aan hoofdnet Fiets in de afweging met het Hoofdnet Auto het Hoofdnet Fiets voorgaat en wel als volgt:
o de veiligheid de het Hoofdnet Fiets na aanpassingen minimaal even veilig moet zijn, maar bij voorkeur veiliger
o bij een dergelijke aanpassing het criterium Directheid (zoveel mogelijk) in stand blijft

Het lid / De leden van de gemeenteraad,
Johnas van Lammeren
Gerolf Bouwmeester
Fjodor Molenaar


Status

Ingediend

Voor

VVD, SP

Tegen

PvdA, CDA