Meer­ja­renplan Fiets 2012-2016 (Elek­trische fietsen)


19 december 2012

Gehoord de discussie over het Meerjarenplan Fiets 2012-2016

Overwegende dat:

- In het Meerjarenplan Fiets ingezet wordt op snel, veilig en comfortabel fietsen;
- In het plan de fiets wordt gezien als een onmisbaar onderdeel van het mobiliteitsvraagstuk;
- De elektrische fiets sinds de verschijning enorm populair is en in de toekomst waarschijnlijk een grotere rol gaat spelen in mobiliteit in de stad;
- Met de elektrische fiets kunnen grote afstanden worden overbrugd zonder veel moeite;
- In 2011 werden er 181.000 elektrische fietsen verkocht. In 2010 waren dit er 166.000;
- In het Meerjarenplan Fiets 2012-2016 geen aandacht wordt besteed aan electrische fietsen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In het Meerjarenplan Fiets 2012-2016 een paragraaf op te nemen over de rol van de elektrische fiets en de elementen die daar mee samen hangen (te denken valt hier aan het creëren van lockers met stekkers bij parkeerplekken).

De leden van de gemeenteraad,
Johnas van Lammeren
Gerolf Bouwmeester
Fjodor Molenaar


Status

Ingediend

Voor

CDA, VVD, SP

Tegen

PvdA