Koers 2025 (natuur­waar­den­kaart tot groen­kaart)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Koers 2025;

Constaterende dat:

Koers 2025 voorzien is van gedetailleerde kaarten waar mogelijke bouwactiviteiten gaan plaatsvinden;
Niet inzichtelijk is op deze kaarten hoe het groen in Amsterdam wordt aangetast, verdwijnt of aangevuld wordt;
De burgers van Amsterdam dus niet op een eenvoudige manier kennis kunnen nemen van hoe hun stad gaat veranderen;

Overwegende dat:

De gemeente onlangs een Natuurwaardekaart heeft geproduceerd welke aangeeft waar waardevolle soorten en natuur zich bevindt;
Deze kaart een prima uitgangspunt zou kunnen zijn;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Met de Natuurwaardenkaart als uitgangspunt een gedetailleerde overzichtskaart te produceren, op hetzelfde detailniveau en schaalniveau als de overzichtskaart van 2025 en de deelkaarten, van het huidige groen in Amsterdam, op een zodanige manier zodat burgers kunnen zien welk groen Amsterdam wordt aangetast, verdwijnt of aangevuld wordt;
Deze kaart voor januari 2017 te produceren.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, CDA, SP, D66