Koers 2025 (compen­seren voor groen­verlies)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Koers 2025 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 838);

Constaterende dat:

door koers 2025 het groen in de stad verder onder druk komt te staan;
groen in de stad als zeer belangrijk wordt ervaren;
groen in de stad als zeer belangrijk is, zoals onderzoek na onderzoek aantoont (KPMG 2012; Groen, Gezond en Productief, Alterra Wageningen 2015; Meer groen, minder ADHD).

Overwegende dat:

groen kwalitatief en kwantitatief versterkt dient te worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

elke vierkante meter groen die verdwijnt, te compenseren met een stuk groen dat minimaal twee keer zo groot is of een twee keer zo hoge natuurwaarde (gemeten naar ecologie, biodiversiteit en uitstraling) heeft.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Alleanderepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Koers 2025 (onderzoek mogelijkheden voor woningbouw in het buiten havengebied)

Lees verder

Bomenverordening 2014 (na bomenkap in HGS herplant ook HGS status)

Lees verder

    Word actief Doneer