Kadernota 2014 (Water zoekt dak)


4 juli 2013

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Kadernota 2014 (Water zoekt dak).

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014;

Constaterende dat:

Groene daken waardevol zijn voor de stad omdat ze bijdragen aan waterberging, biodiversiteit, afvang van fijnstof, isolatie en verkoeling van de stad;
Het college van burgemeester en wethouders de subsidieregeling voor groene daken wil afschaffen om het verder aan particulieren en de markt over te laten;

Overwegende dat:

Bij bouwprojecten vaak verplicht waterberging elders moet worden gezocht ter compensatie van het verharde oppervlak;
Waternet in samenwerking met DRO en het bedrijfsleven een pilot uitvoert op de Zuidas onder de noemer ‘Polderdak’ om erachter te komen in welke mate groene daken precies water kunnen opvangen ten tijde van piekbuien;
De waarde van groene daken voor waterberging in andere steden zoals Rotterdam en door andere waterschappen (Hollandse Delta, Aa en Maas) en hoogheemraadschappen (Schieland en de Krimpenerwaard) al langere tijd wordt erkend en gestimuleerd;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Na de pilot Polderdak te onderzoeken onder welke omstandigheden een regeling te ontwerpen is die het voor woningeigenaren, VvE’s en woningcorporaties mogelijk maakt hun dak aan te bieden aan de gemeente voor waterberging in de vorm van een groen dak, waarbij het groene dak door de gemeente wordt aangelegd en door de woningeigenaar/ VvE/corporatie wordt onderhouden (vergelijk zonnepanelen voor particulieren op publieke kunstwerken zoals geluidsschermen).

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, SP, D66

Tegen

PvdA, VVD, CDA