Kadernota 2014 (onderzoek eigen woning forfait)


4 juli 2013

Onderwerp

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Kadernota 2014 (Onderzoek eigen woning forfait)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014 (Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 300);

Overwegende dat:
- Amsterdam de klimaatdoelstelling hanteert dat in 2025 de totale CO2-uitstoot van de stad gelijk moet zijn aan 40% van de CO2-uitstoot van 1990;
- Amsterdam bij burgers en bedrijven bewustwording en gedragsverandering wil bewerkstelligen om de transitie naar een schone stad te bevorderen;
- veel Amsterdamse woningen slecht geïsoleerd zijn en daarmee onnodig extra gas verbruiken ten behoeve van verwarming;

Constaterende dat
- veel CO2-uitstoot gereduceerd kan worden door woningen goed te isoleren;
- woningisolatie bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen;
- onder het motto ‘de vervuiler betaalt’ de eigenaar van een slecht geïsoleerde woning gaat betalen voor het stukje extra vervuiling dat ontstaat door slechte isolatie of onzuinige verwarmingsinstallaties;
- er zo een verschuiving in de markt kan optreden: slecht geïsoleerde woningen worden niet verhuurd of verkocht;
- De Telegraaf verslag heeft gedaan van de voorlopige versie van het nationaal energieakkoord[1];
- Hierin staat dat OZB en eigen woning forfait aan de energiezuinigheid van een huis worden gekoppeld;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Te onderzoeken op welke manier eigen woning Forfait gebruikt kan worden om woningeigenaren financieel te prikkelen om hun huis energiezuiniger te maken;

Het lid van de gemeenteraad

Johnas van Lammeren

[1] http://www.telegraaf.nl/overgeld/consument/21607077/__Fortuin_in_molens__.html


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, D66, SP, CDA