Kadernota 2014 (Pinnen in de tram)


26 juni 2013

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014;

Overwegende dat:

- Amsterdam een fijnmazig openbaar vervoer-netwerk heeft, wat het milieu ten goede komt;
- OV een zeer goede en duurzamere vervoerwijze is binnen de stad;
- Veel toeristen geen OV-chipkaart hebben of aanschaffen maar met losse wegwerpkaartjes reizen;
- Het zonder contant geld niet mogelijk is om in een tram een kaartje te kopen;
- Mobiele pinapparaten een uitkomst zouden bieden voor diegenen die incidenteel met het OV reizen en geen contant geld bij zich hebben;
- Pinnen en chippen in de tram de veiligheid van de conducteurs ten goede kan komen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Met het GVB de mogelijkheid tot pinnen en chippen in de tram te onderzoeken;
- Hierbij het aspect veiligheid te betrekken;
- De uitkomst van dit onderzoek terug te koppelen aan de raad voor het einde van 2013.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

D66, SP

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, CDA