Kadernota 2014 (Openbaar vervoer voor groepen in weekenden)


26 juni 2013

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014;

Overwegende dat:

- Amsterdam een fijnmazig openbaar vervoer-netwerk heeft;
- Openbaar vervoer een zeer goede en duurzamere vervoerwijze is voor verplaatsingen binnen de stad;
- Schoon, snel en slim openbaar vervoer een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van de luchtkwaliteit, mits er veel gebruik van wordt gemaakt;
- De Mobiliteitsaanpak vermeldt dat voor groepen in weekenden het openbaar vervoer vaak geen optie is;
- Groepen in het weekend vaak voor de auto kiezen, mede vanwege de afwezigheid van files;
- In veel wijken op zondag gratis geparkeerd kan worden;
- Maatwerk openbaar vervoer een goed alternatief kan zijn voor ‘klassiek openbaar vervoer’

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Te onderzoeken hoe groepen in het weekend beter kunnen worden gefaciliteerd met schoon openbaar vervoer, bijvoorbeeld met maatwerk openbaar vervoer zoals belbusjes en watertaxi’s.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CDA, SP