Kadernota 2014 (Lobbyen voor het koppelen van OZB en eigen woning forfait aan ener­gie­label).


6 juni 2013

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014 (Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 300);

Overwegende dat:
- Amsterdam de klimaatdoelstelling hanteert dat in 2025 de totale CO2-uitstoot van de stad gelijk moet zijn aan 40% van de CO2-uitstoot van 1990;
- Amsterdam bij burgers en bedrijven bewustwording en gedragsverandering wil bewerkstelligen om de transitie naar een schone stad te bevorderen;
- veel Amsterdamse woningen slecht geïsoleerd zijn en daarmee onnodig extra gas verbruiken ten behoeve van verwarming;

Constaterende dat

- de CO2-uitstoot van Amsterdam vooralsnog alleen maar stijgt;
- veel CO2-uitstoot gereduceerd kan worden door woningen goed te isoleren;
- woningisolatie bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen;
- onder het motto ‘de vervuiler betaalt’ de eigenaar van een slecht geïsoleerde woning gaat betalen voor het stukje extra vervuiling dat ontstaat door slechte isolatie of onzuinige verwarmingsinstallaties;
- er zo een verschuiving in de markt kan optreden: slecht geïsoleerde woningen worden niet verhuurd of verkocht;
- In de voorlopige versie van het nationaal energieakkoord staat dat OZB en eigen woning forfait aan de energiezuinigheid van een huis worden gekoppeld;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In samenwerking met de G4 bij de minister te lobbyen voor het koppelen van OZB en eigen woning forfait aan de energiezuinigheid van een huis;

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen